Hakkımızda

Beyoğlu Danışmanlık Eğitim Kalite Belgelendirme 2005 yılında kobilere danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmak amacı ile kuruldu. Kısa sürede sektöründe önde gelen firmalara CE belgesi, ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001 v.b. ISO belgeleri, TSE belgeleri, Risk analizi, Ukrayna ihracat belgesi (UKRSEPRO), Rusya ihracat belgesi (GOST-R), ISO Eğitimi ve Tetkikçi Eğitimi v.b. hizmetleri sağlamıştır. Yine birçok kuruluşa yönetim sistemlerinin kurulmasını sağlayarak çok sayıda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermiştir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Belgeleri

ISO 9001, organizasyonların müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001, kalite yönetim sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır, verilen belgenin adıdır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine "Çevre Yönetim Sistemi" adı verilir.

ISO 14001 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İster üretim isterse hizmet sektöründe olun, işinizi, çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz kanunlarca zorunludur. Ohsas 18001, bu zorunluluğu yerine getirmenize yardımcı olacak yeni, tetkik edilebilir ve uluslararası tanınan bir tetkik servisidir.

Ohsas 18001, ISO 9001 ve ISO 14001 ile benzer yaklaşımda sürekli ve proaktif çözümler getirir. Ohsas 18001'in amacı; güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesi, kanunlara ve yönetmeliklere cevap verilmesidir.

CE Belgesi

CE belgesi, Avrupa Birliği'nin teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösterir.

CE belgesi Avrupa Birliği ihracatında anahtardır. Avrupa Birliğine mensup ülkelere, özgürce endüstriyel ürün ihracı için, CE belgesi zorunludur. Bir çok sanayici tarafından bir ticari engel olarak görülmesine rağmen, sanayi ürünlerinin, tasarım ve üretiminde her ülkenin yasa ve standardına ayrı ayrı uyma zorunluluğu yerine; CE ile tek bir düzenlemeye göre tasarım ve üretim kolaylığı getirilmiştir. Böylelikle, üye ülkelerde uygulanmakta olan ulusal kalite koşulları, Avrupa platformunda basitleştirilmiştir. Bu düzenleme ile, imalatçılar daha emniyetli ürünler üretmekte, muhtemel şikayet ve tazminatlardan da kurtulmuş olmaktadırlar.