BRC Belgesi

BRC Gıda Standardı ve BRC Belgesi Nedir? 

1998 yılında İngiliz perakendeciler birliği British Retail Consortium (BRC), Endüstrideki ihtiyaçları gözönünde bulundurarak, BRC Gıda Teknik Standardını geliştirdi. 

BRC Standardının amacı perakendecilerin çalıştığı kendi markası ile gıda üretimi yapan üreticileri değerlendirmektir. BRC Standardı, perakendecilerin ve gıda üretimi yapan marka sahiplerinin, güvenlik ve kalite ile ilgili gerekli özeni göstermesi ve gıda üretim tesislerinde minumum hijyen standardını sağlaması amacıyla oluşturulmuştur.

Bu standarda uygunluğun sağlanabilmesi için gıda endüstrisi (tedarikçiler) altı temel kriteri yönetim sistemlerine adapte etmeleri gerekmektedir.

BRC Belgesi'   BRC 8 Standartı yedi bölüme ayrılmıştır:

1. ÜST YÖNETIM TAAHHÜDÜ VE SÜREKLI IYILEŞTIRME
Tutarlı ürün güvenliği, şirket içindeki herkesin sorumluluğundadır. Etkili bir ürün güvenliği planının başlangıç ​​noktası, üst yönetimin Standart ve sürekli gelişimin uygulanmasına bağlılığıdır. Bu, yeterli kaynakları, etkili iletişimi, inceleme sistemlerini, alınan önlemleri ve iyileştirme fırsatlarını sağlamayı içerir.

2. GIDA GÜVENLIĞI PLANI
Standart, şirketin yönettiği veya belirlediği ürünleri, faaliyetleri ve hizmetleri kapsayan bir ürün güvenliği planının geliştirilmesini gerektirir. Bu, tehlike ve risk analizi ilkelerine dayanır (genellikle gıda endüstrisinde HACCP olarak bilinir) ve belgelendirilmeli, kapsamlı, tam olarak uygulanmalı ve sürdürülmelidir.

3. ÜRÜN GÜVENLIĞI VE KALITE YÖNETIM SISTEMI
ISO 9001 ilkelerine dayanarak, ürün güvenliği ve kalitesinin yönetimi için gereklilikleri belirler. Buna belge kontrolü, iç denetim, uygun olmayan ürünün kontrolü ve olayların ve ürün geri çağırmalarının yönetimi için gereksinimler de dahildir.

4. ÜRETİM YERİNİN ŞARTLARI 
Standart, fiziksel yapı, tasarımı, düzeni ve bakımı ile ilgili beklentileri ortaya koymaktadır. Fiziksel bileşenlerin sağlanması için temel önkoşul programlar güvenli ürün ve hizmetlerin sunumunu desteklemektedir.

5. ÜRÜN KONTROLLERI
Perakende ortamındaki ürünlerin yönetimi, ürünlerin güvenliğini ve kalitesini artırmalarını sağlamak için denetlenmeli ve kontrol edilmeli ve müşterilerin ve yasal beklentileri karşılayan ürünlerin teslimatıyla sonuçlanmalıdır.

6. PROSES KONTROLLERI
Perakende satış organizasyonlarında tipik olan faaliyetler en iyi şekilde, müşterilerin aradığı hizmetlere ve ürünlere tutarlılık getiren yapısal, titiz bir metodoloji ile gerçekleştirilir. Bu bölüm, yaş sınırlamalı satışlar üzerindeki kontrollerin değerlendirilmesi, fiyatlandırma doğruluğu ve gıda israfının seviyelerinin yönetimi de dahil olmak üzere çeşitli isteğe bağlı gereksinimleri içerir.

7. EĞİTİMLİ PERSONEL
Bir perakende satış organizasyonundaki personel müşteriye sunulan yüzdür ve markayı temsil eder. Eğitimli personel, marka profilini perakende bir ortamda sürdürmenin anahtarıdır ve pazarda öne çıkmak için temel bir fırsat haline gelir.

BRC Belgelendirme konusunda gıda firmaları gıdaları hijyenik bir ortamda Üretmeli paketlemeli depolamalı sevkiyatını yapmalıdırlar. Hijyenik ortamdan kasıt Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik kirlenmeler oluşmaması için önlemler almış olmak. Bina hijyeni, ekipman hijyeni, hijyen eğitimleri de almış personelin hijyeni bu sayede brc belgesi almak veya brc belgelendirmesinden geçmek daha kolay olacaktır. 

BRC belgesi diğer gıda standardlarından daha prestijli, kabul gören bir belgedir.

BRC Gıda Standardı; gıda işlenmesini kategorize etmiş ve 6 başlık altında inceleyip yayınlamıştır. Firmalar belgelendirme başvurusu yaparlarken bu kategorileri inceleyip kendileri için uygun olan kategorize üzerinden başvuru yapmalıdırlar.

1. Balık, Tavuk, Kırmızı ve diğer Hayvansal et ürünleri
2. Üretim (Taze ve dondurulmuş meyve sebze)
3. Günlük yiyecekler ( Süt ve süt ürünleri, yumurta)
4. Pişirilerek dondurulmuş, yemeğe yâda ısıtılmaya yani pişirmeye hazır et ve balık ürünleri,
5. Paketlenmiş gıda ürünleri 
6. Çevre koşullarına dayanıklı diğer gıda ürünleri (İçecekler, unlu mamuller, kurutulmuş gıdalar, hafif gıda ürünleri ve kahvaltı tahılları, sıvı ve katı yağlar, gıda katkı maddeleri)

BRC Belgesinin Faydaları Nedir?

BRC standardının uygulanması sayesinde pek çok fayda sağlanır, bunlardan bazıları;
  • Akredite edilmiş bir 3. taraf belgelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilmek ve belgelendirilmek sektör içinde belli bir ayrıcalık sağlar.
  • Hem üreticiler hem de tedarikçiler için geçerli olan ortak ölçme ve değerlendirme kriterleri, gıda perakendecileri ve tedarik zinciri içindeki diğer organizasyonların değerlendirilme yapmasında yardımcı olur.
  • Standard; kalite, hijyen ve ürün güvenliği konularını detaylı bir şekilde kapsadığından bu konulara yönelik başka sertifikasyon hizmeti alınmasına gerek kalmaz. 
  • Yapılan denetimler ve ortaya çıkan düzeltici faaliyetlerin takip edilmesi ile belgelendirilen firma sürekli gelişen ve iyileşen bir kalite, hijyen ve ürün güvenliği sistemi kurmuş olur.


BRC Standardı ve BRC Belgesi Kimler için uygundur?

BRC belgesi Ürün veya menşe ülkeden bağımsız olarak İngiliz perakendecilere gıda ürünleri tedarik eden kuruluşlar için uygundur. Çoğu durumda, bu standardın belgelendirilmesi, İngiliz perakendecilerini tedarik etmede bir ön koşuldur. Ayrıca gıda ürünlerinin hijyenik ve güvenilir olmasını emin olmak isteyen müşteriler tarafından da talep edilir. 

BRC Belgesinin Alabilmenin Gereklilikler Nelerdir?

BRC Belgesinin başlıca gereklilikleri HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) sisteminin kabul edilmesi ve uygulanması, belgelenmiş ve etkin bir Gıda Güvenliği kalite yönetim sistemi ve fabrika ortamı standartlarının, ürünlerin, süreçlerin ve personelin kontrolüdür. 

BRC Belgesinin Fiyatları Nedir?

Aşama 1: BRC Standardı danışmanlık hizmeti:

BRC Belgesi almak isteyen firmaların ilk sorguladıkları ve bilmek istedikleri BRC belgesinin fiyatıdır. Veya kuruluşlar BRC standardının şartlarının yerine getirilmesinin maliyetini merak ederler. Çünkü bu çalışma 2 aşamalıdır. BRC standardın temin edilmesi ve bu standart şartlarının yerine getirilmesi ilk aşamadır. Bir danışmanlık firması ile çalışmak gerekebilir. Bu çalışma ile firmada Standardının şartları olan bina hijyeni için gerekli şartların yerine getirilmesi, Ekipman hijyeninin sağlanması, personel eğitimi ile personel hijyenin sağlanması, işletmecilik ile ilgili şartlar ve diğer tüm şartların sağlanması BRC standartlarının ve yardımcı standartlarının temini ve ikinci aşama olan BRC Belgesi denetimlerini yapan bağımsız belgelendirme firmasının seçimi konusunda firmanıza yardımcı olabilir. Danışmanlık konusunda fiyatlandırmalar 2000 EU civarından başlamaktadır. Bu fiyatlar kuruluşların fiyat politikasına göre değişiklik gösterse de BRC Standardını kuruluşunda kurmak isteyen firmanın çalışan sayısına, ürün sayısına, şube sayısına, üretim proseslerinin karmaşıklığına göre fiyatlar değişebilmektedir yada artmaktadır. Bu fiyat taban olarak düşünülmelidir.

Aşama 2 BRC Belgesi için Belgelendirme Hizmeti:

İkinci aşama ise BRC belgesinin teminidir. Birinci aşamada BRC standardının şartlarını yerine getiren firma, bu şartları sağladığını kanıtlamak için BRC belgelendirme yapan bağımsız belgelendirme kuruluşuna başvurusunu yapar veya danışmanlık firması aracılığıyla bu başvuruyu gerçekleştirir. BRC belgesinin denetimi yapan kuruluşların fiyat politikalarına göre farklı fiyatlar olsa da 2000 EU dan başlayan fiyatlarla belgelendirme firması ile sözleşme yapılabilir. Tabi ki burada BRC Belgesinin almak isteyen firmanın çalışan sayısına, ürün sayısına, şube sayısına, üretim proseslerinin karmaşıklığına göre fiyatlar değişebilmektedir.
BRC belgesini temin eden kuruluş bu belgenin sahibi olmaz 3 yıllık sözleşmeye periyoduna göre kullanıcısı olur. BRC Belgesinin kullanımının geçerli olabilmesi için kuruluşun yıllık gözetim denetimlerine girmesi ve BRC standardı şartlarını sürdürmesi gereklidir.

BRC belgesi kuruluşun müşterisi veya herhangi taraftan talep edilmemişse, Kuruluş sadece birinci aşamayı gerçekleştirip BRC Standardının şartlarını kuruluşunda kurup uygulayabilir.

BRC Belgesi şartları nelerdir?

BRC belgesine başvuracak firmalarda öncelik, kuruluşta ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin mevcut olup olmadığıdır. Burada ki kasıt firmanın ISO 22000 belgesine sahip olmasından daha önemli olan ISO 22000 standardının şartlarının kuruluşlarda uygulanması ve sürekliliğinin sağlanmış olması gerekir. Yani etkin bir ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi uygulanıyorsa, 22000 sistemi sürekliliği sağlanıyor ve sistem etkinliği artırılmışsa BRC belgesine sahip olmak daha kolay olacaktır.
Ayrıca GMP İyi üretim uygulamaları ve öngereksinim programı dediğimiz gıda imalatı yapacak firmalarda olması gereken bina hijyeni, ekipman hijyeni ve hijyen eğitimli personelini kapsayan çalışmalar hakkında bilgisi olan firmalar bir adım daha öne olacak ve daha kolay BRC belgesini almaya hak kazanacaktır.

BRC Food Standart, BRC Belgesi, BRC Sertifikası

Aşağıdaki linkten daha detaylı bilgi alabilirsiniz..
https://www.beyogludanismanlik.com/hizmetler/brc-belgesi